Sales Management Academy

5 x 2 dni

Cieľom Sales Management Academy™ je pomôcť zdokonaliť súčasný systém a zaviesť do praxe najmodernejšie metódy riadenia predajnej organizácie. Zároveň manažérom predaja pomôže rozvinúť individuálne schopnosti potrebné pre efektívne vedenie obchodníkov v teréne.

Komu je program určený

Riaditelia predajných organizácií, obchodní riaditelia, vedúci predaja a manažéri, ktorí priamo riadia predajnú organizáciu alebo skupinu obchodníkov.

Štruktúra programu

1. časť:

 • úloha a práca manažéra predaja
 • zákaznícke plánovanie – koncepcia predajnej platformy
 • zákaznícke plánovanie – počítačová simulácia
 • základy práce s kľúčovými zákazníkmi (Key Account Management)

2. časť:

 • práca obchodníka, pracovný a predajný model
 • riadenie pomocou cieľov – plán predaja (V-A-K)
 • individuálny plán predaja
 • V-A-K plány a „steering“ rozhovory s obchodníkmi
 • rozvoj a tréning obchodníkov

3. časť:

 • štýly vedenia obchodníkov – MI LEAD
 • motivácia obchodníkov
 • vedenie predajného tímu – počítačová simulácia
 • vedenie mítingov a porád

4. časť:

 • efektívna komunikácia pri vedení obchodníkov
 • koučovanie a dávanie spätnej väzby
 • znalosť predajnej techniky
 • vedenie obchodníkov v teréne

5. časť:

 • systém pre výber obchodníkov
 • vedenie prijímacích rozhovorov
 • nástupné plány
 • ukončenie spolupráce s obchodníkom (prepustenie)
 • manuál manažéra predaja

Hlavné prínosy

 • zdokonalený systém riadenia a plánovania predaja
 • implementované najmodernejšie metódy riadenia predajnej organizácie
 • zlepšené zručnosti pre efektívne riadenie obchodníkov
 • písomne spracovaný manuál manažéra predaja („handbook“)

Spôsob vedenia programu

Individuálna príprava pred programom, seminárne práce, individuálne úlohy a e-learningové moduly medzi jednotlivými časťami. Celková účasť na Sales Management Academy trvá približne 12 mesiacov. V rámci programu účastníci absolvujú množstvo tréningových situácií, individuálnych i skupinových úloh, viacero prípadových štúdií a biznis simulácií. Súčasťou programu sú konzultácie pre účastníkov medzi jednotlivými časťami, kde môžu individuálne prediskutovať svoje otázky a špecifické situácie s vedúcim programu.

Najbližšie termíny

Sales Management Academy
1. časť
11. 11. 2019 - 12. 11. 2019
2. časť
13. 02. 2020 - 14. 02. 2020
3. časť
15. 06. 2020 - 16. 06. 2020
4. časť
07. 09. 2020 - 08. 09. 2020
5. časť
23. 11. 2020 - 24. 11. 2020

Kontaktujte nás