Key Account Management

2+2 dni

Stále viac firiem je závislých od menšieho počtu strategických zákazníkov. Systematickým a kreatívnym spôsobom práce môžeme významne zvýšiť efektivitu a úspešnosť predaja kľúčovým zákazníkom. Účastníci sa zdokonalia v schopnosti analyzovať a porozumieť situácii zákazníka, formulovať stratégiu pre kľúčového zákazníka, spracovať zákaznícky plán, optimalizovať riešenie, viesť zákaznícky tím a koordinovať aktivity ku kľúčovému zákazníkovi.

Komu je program určený

Manažéri pre kľúčových zákazníkov, vedúci predaja, manažéri a obchodníci zodpovední za predaj, plánovanie a koordináciu činností vo vzťahu k veľkým (kľúčovým) zákazníkom.

Štruktúra programu

1. časť:

 • Key Account Management – celkový rámec
 • kto je kľúčový zákazník (výberové kritéria)
 • práca a úloha Key account manažéra
 • systém práce s kľúčovými zákazníkmi
 • informačná báza (rozsah, pravidlá, práca s CRM)
 • znalosť rozhodovacieho modelu
 • stratégia pre kľúčového zákazníka
 • praktická aplikácia – plán pre konkrétneho kľúčového zákazníka
 • modely riadenia spolupráce s kľúčovým zákazníkom
 • meranie efektivity spolupráce

Praktické úlohy na spracovanie medzi časťami.

2. časť:

 • stratégia pre získavanie nových kľúčových zákazníkov
 • vytvorenie a vedenie zákazníckeho tímu
 • motivácia tímu a interná komunikácia
 • rozvoj spolupráce so zákazníkom
 • kľúčové predajné procesy v KAM
 • tvorba riešení pre kľúčových zákazníkov
 • ďalšie nástroje pre meranie a hodnotenie spolupráce

Hlavné prínosy

 • know-how pre prácu s kľúčovými zákazníkmi
 • nástroje pre efektívne riadenie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi
 • schopnosť porozumieť kľúčovým zákazníkom, vytvoriť zákaznícku stratégiu a využiť obchodné príležitosti
 • vytvorenie plánu pre vybraného kľúčového zákazníka a nástroje pre jeho úspešnú realizáciu

Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a vlastných analýz. Počas programu si každý účastník vytvorí „account plán“ a aplikuje poznatky z programu pre vybraného kľúčového zákazníka.

Najbližšie termíny

Key Account Management
1. časť
18. 11. 2019 - 19. 11. 2019
2. časť
10. 02. 2020 - 11. 02. 2020

Kontaktujte nás