Vyjednávacie techniky

2+2 dni

Vyjednávanie o termínoch, cene, forme platenia a ďalších obchodných podmienkach je jednou z naj náročnejších častí obchodnej komunikácie. Ak je úspešné, zabezpečí okamžitý a merateľný výsledok.

Komu je program určený

Vedúci pracovníci, produktoví manažéri, predajcovia, nákupcovia a obchodníci, ktorí sa pri komunikácii s obchodnými partnermi dostávajú do vyjednávacích situácií.

Štruktúra programu

1. časť:

 • základné pravidlá pri vyjednávaní
 • tvrdé, jemné, principiálne vyjednávanie
 • príprava na vyjednávanie
 • stanovenie si cieľa a postupu vyjednávania
 • cenové vyjednávanie
 • taktiky na zníženie ceny
 • cenové kalkulácie
 • odmietanie návrhov druhej strany pri vyjednávaní

2. časť:

 • 4 základné fázy procesu vyjednávania
 • špecifiká postupu v jednotlivých fázach
 • stratégie a taktiky pri vyjednávaní
 • typické chyby pri vyjednávaní
 • konfliktné situácie a spôsoby riešenia „mŕtveho bodu“
 • odporúčaný postup pri vyjednávaní v zložitých situáciách
 • pokročilé komunikačné techniky

Hlavné prínosy

 • schopnosť používať základné pravidlá vyjednávania
 • poskytnúť účastníkom praktické nástroje pre úspešné vedenie vyjednávania
 • rozvinúť strategické myslenie a praktické používanie vyjednávacích taktík

Spôsob vedenia programu

Intenzívny tréningový program realizovaný ako kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, vlastných analýz a mnohých praktických prípadových štúdií.

Najbližšie termíny

Vyjednávacie techniky
1. časť
11. 04. 2019 - 12. 04. 2019
2. časť
13. 06. 2019 - 14. 06. 2019

Vyjednávacie techniky
1. časť
07. 11. 2019 - 08. 11. 2019
2. časť
06. 02. 2020 - 07. 02. 2020

Kontaktujte nás