Efektívny marketing

2 dni

Úspešný marketing znamená mať správny produkt na správnom mieste v pravý čas a istotu, že zákazník je o produkte informovaný. Najmä v B2B marketingu je toto častým problémom. Cieľom programu je zlepšiť efektivitu práce marketingového manažmentu a tiež ich schopnosť zmerať efektivitu marketingových aktivít.

Komu je program určený

Marketingoví manažéri, produktoví manažéri a pracovníci zodpovední za prípravu marketingového plánu, jeho komunikovanie a realizáciu.

Štruktúra programu

 • štruktúra marketingového plánu
 • zákaznícke správanie sa a nákupný proces
 • informácie o zákazníkoch (B2B a B2C)
 • rôzne typy stratégií pre dosiahnutie cieľov
 • stratégia koncentrovaného úsilia
 • segmentácia a poziciovanie
 • komunikačné kanály
 • využitie sociálnych sietí
 • vnútorný komunikačný plán

Hlavné prínosy

 • jasná štruktúra marketingového plánu
 • zvýšenie účinnosti marketingových aktivít v B2B a B2C
 • nástroje na meranie ich efektivity

Spôsob vedenia programu

Interaktívny tréningový program pozostáva z prednášky, diskusie, analýzy individuálnych a skupinových úloh a prípadových štúdií s aktívnym prístupom účastníka s dôrazom na spätnú väzbu. V priebehu programu si každý účastník v spolupráci s vedúcim programu spracuje základ marketingového plánu pre svoju firmu alebo oddelenie.

Najbližšie termíny

Efektívny marketing
25. 04. 2019 - 26. 04. 2019

Efektívny marketing
17. 10. 2019 - 18. 10. 2019

Kontaktujte nás