Predaj pridanej hodnoty

2 dni

Veľa produktov a služieb sa stále častejšie porovnáva len podľa ceny. Uspieť v takejto situácií vyžaduje odlíšiť sa a predať zákazníkovi túto odlišnosť – tu je úloha obchodníka nezastupiteľná. Cieľom programu je pomôcť účastníkom porozumieť tomu, čo znamená „hodnota” pre zákazníka, byť schopný lepšie prezentovať hodnotu ponuky a zvýšiť šance byť preferovaným dodávateľom.

Komu je program určený

Obchodníci, key account manažéri a ostatní pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na predaji.

Štruktúra programu

 • motívy nákupu – racionálne a emocionálne
 • definícia pridanej hodnoty
 • porozumenie potrebám zákazníka
 • analýza situácie zákazníka
 • mapovanie rozhodovacieho procesu
 • ROI kalkulácia
 • konkurenčná analýza
 • vytvorenie a predaj riešenia
 • dodanie hodnoty

Hlavné prínosy

 • porozumenie vnímaniu hodnoty zákazníkom
 • schopnosť hodnotu lepšie ukázať
 • získanie „preferencie“ u zákazníkov a vytváranie dlhodobých obchodných vzťahov

Spôsob vedenia programu

Kombinácia krátkej prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií s využitím moderných tréningových metód, s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu.

Najbližšie termíny

Predaj pridanej hodnoty
28. 11. 2019 - 29. 11. 2019

Kontaktujte nás