Informácie o programe

Dĺžka programu 2 x 4 hodiny “online”

Aj vy ste v situácii, keď sú možnosti predávať formou osobných stretnutí obmedzené?Nedarí sa vašim obchodníkom dohodnúť si virtuálne stretnutie so zákazníkom? Potrebujete konkrétne návody a predajné a komunikačné nástroje pre kontaktovanie zákazníkov prostredníctvom telefónu? 

Program TELESALES PRE OBCHODNÍKOV poskytuje možnosť, ako zlepšiť vaše schopnosti predávať po telefóne. Spoznajte kroky procesu telefonického predaja a získajte užitočné rady o tom, ako uplatniť príslušné techniky v praxi.

Komu je program určený
 • Predajcovia, obchodní zástupcovia, medicínski reprezentanti
 • Manažéri predaja
Hlavné prínosy
 • zlepšené schopnosti účastníkov úspešne viesť predajný rozhovor po telefóne
 • uvedomenie si rozhodujúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledok telefonického predajného rozhovoru
Štruktúra programu

1. časť

 • Telefonická komunikácia ako súčasť hybridného predaja
 • Efektívna komunikácia – práca s hlasom
 • Najčastejšie chyby z pohľadu verbálnej komunikácie
 • Štruktúra vedenia telefonického predajného rozhovoru
 • Rozdiel medzi aktívnym a pasívnym predajným telefonátom
 • Ako začať aktívny rozhovor – zdôvodnenie telefonátu
 • Zisťovanie informácií a vytváranie potreby zákazníka
 • Praktický tréning

2. časť

 • Cielená argumentácia
 • Zvládanie námietok pri telefonickom predaji
 • Predaj doplnkových produktov a služieb
 • Zakončenie rozhovoru, odsúhlasenie ďalších krokov
 • Následné aktivity, e-mailová podpora, využitie sociálnych sietí
 • Dohováranie virtuálnych stretnutí prostredníctvom telefónu
 • Praktický tréning
Spôsob vedenia programu

Virtuálny “online” program, realizovaný prostredníctvom digitálnej platformy. Kombinácia prednášky, diskusie a interaktívneho riešenia reálnych situácií, s dôrazom na praktický tréningy. Počas workshopov si účastníci vytvoria praktické predajné nástroje prispôsobené ich reálnym situáciám.

Súvisiace tréningy

Profesionálny systém práce

Správne aktivity smerované k správnym zákazníkom v správnom čase – to je základ pre využitie nákupného potenciálu zákazníkov. Priority a efektívne plánovanie sú kľúčové pre dosiahnutie stanovených cieľov.

Prezentačné techniky

Robiť účinné prezentácie firmy, výrobku alebo myšlienky je nevyhnutnosťou. Schopnosť zaujať a odovzdať potrebné informácie v požadovanej forme odlišuje úspešných manažérov a obchodníkov od tých priemerných.

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje termín a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám prispôsobiť program podľa vašich potrieb.

Záväzná  prihláška

Ďakujeme vám že ste prejavili záujem o tréning.
Prosím vyplňte túto záväznu prihlášku. Naši pracovníci vás budú kontaktovať.

1. časť:    22. 03. 2022, čas: 9:00 - 13:00
2. časť:    29. 03. 2022, čas: 9:00 - 13:00
* povinný údaj