Mercuri International medzi TOP20 globálnymi sales consulting spoločnosťami za rok 2020

Mercuri International opakovane patrí medzi 20 najlepších globálnych konzultačných spoločností v oblasti predaja za rok 2020. Spoločnosť Mercuri International bola opäť prostredníctvom TrainingIndustry.com vybraná medzi 20 najvýznamnejších spoločností na svete, zaoberajúcich sa rozvojom predaja. Vytvárať tento zoznam je poslaním TrainingIndustry s cieľom nepretržite monitorovať trh najlepších a najinovatívnejších poskytovateľov rozvojových služieb a technológií.    …