Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Sales Management Academy
Akadémia pre manažérov, ktorí riadia predaj

Cieľom Sales Management Academy™ je zdokonaliť súčasný systém a pomôcť manažérovi zaviesť do praxe moderné metódy riadenia predajnej organizácie.

Riaditelia predajných organizácií, obchodní riaditelia a manažéri, ktorí priamo riadia predajnú organizáciu alebo skupinu obchodných zástupcov, budú schopní samostatne riadiť a profesionálne viesť predajný tím a realizovať zmeny potrebné k dosiahnutiu plánovaných cieľov. Zároveň si počas akadémie vytvoria vlastný manuál manažéra predaja („handbook“).

Hlavné prínosy:

 • Zdokonaliť systém riadenia a plánovania predaja
 • Implementovať moderné metódy riadenia predajnej organizácie
 • Rozvinúť individuálne schopnosti účastníkov potrebné pre efektívne riadenie predajcov
 • Písomne spracovaný manuál predajného manažéra („handbook“)

Forma programu

BLENDED LEARNING - tréningový program Sales Management Academy sa skladá zo štyroch trojdňových
tréningových programov (častí), individuálnej prípravy pred programom a seminárnych prác, individuálnych úloh a e-learningových modulov medzi jednotlivými časťami.
Celková účasť na Sales Management Academy trvá približne 12 mesiacov.

V rámci tréningových programov účastníci absolvujú množstvo tréningových situácií, individuálnych i skupinových úloh, viacero prípadových štúdií a počítačových simulácií.

Po absolvovaní programu účastníci získajú certifikát o absolvovaní Sales Management Academy podmienený implementáciou riadiacich nástrojov do praxe.

Obsah programu

1. časť „Plánovanie a riadenie predaja“

 • úloha a práca manažéra predaja
 • zákaznícke plánovanie – koncepcia predajnej platformy
 • zákaznícke plánovanie – počítačová simulácia
 • základy práce s kľúčovými zákazníkmi (Key Account Management)
 • riadenie pomocou cieľov – plán predaja (V-A-K)
 • individuálny plán predaja

2. časť „Riadenie a vedenie predajného tímu“

 • prezentácia spracovaných úloh po 1. časti
 • práca predajcu
 • štýly vedenia predajcov (MILC – Mercuri International Leadership Concept)
 • vedenie predajného tímu – počítačová simulácia
 • V-A-K plány a V-A-K rozhovory s predajcami
 • motivácia predajcov

3. časť „Koučovanie a komunikácia pri vedení predajcov“

 • prezentácia spracovaných úloh po 2. časti
 • efektívna komunikácia pri vedení predajcov
 • koučovanie a dávanie spätnej väzby
 • znalosť predajnej techniky
 • vedenie predajcov v teréne
 • tímová práca
 • vedenie mítingov a porád

4. časť „Výber a rozvoj predajcov“

 • prezentácia spracovaných úloh po 3. časti
 • systém pre výber predajcov
 • vedenie prijímacích rozhovorov
 • nástupné plány
 • realizácia a riadenie zmien (MIRC – Mercuri International Renewal Concept)
 • ďalší rozvoj a tréning predajcov
 • ukončenie spolupráce s predajcom (prepustenie)
 • manuál manažéra predaja
 • ďalší rozvoj manažéra predaja

Najbližšie termíny

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.