Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Profesionálny systém práce
Správne aktivity v správnom čase nasmerované k správnym zákazníkom

Efektívne plánovanie a systém práce hrajú pri predaji stále dôležitejšiu úlohu, a to nielen v oblastiach s veľkým podielom opakovaného predaja. Správne aktivity v správnom čase smerom k správnym zákazníkom, to je hlavná téma tréningového programu určeného skúseným i novým obchodným zástupcom.

Cieľ programu

Cieľom programu „Profesionálny systém práce“ je vybaviť účastníkov nástrojmi pre efektívnu prácu
so zákazníkmi a naučiť ich využívať rozhodujúce faktory, ktoré vplývajú na úspešné predajné výsledky. Vyhodnotia si svoju zákaznícku platformu, zdokonalia sa v stanovovaní priorít podľa firemnej stratégie a zlepšia i svoje plánovacie schopnosti.

Hlavné prínosy:

  • Schopnosť plánovať aktivity a systematicky a dlhodobo spolupracovať so zákazníkmi.
  • Schopnosť používať praktické nástroje vedúce k zvýšeniu efektivity vlastnej práce pri predaji a riadení vzťahov so zákazníkmi.
  • Znalosť kľúčových nástrojov potrebných pre riadenie vzťahov s dôležitými zákazníkmi.

Obsah programu

1. časť

Zákaznícke plánovanie - predajná platforma
analýza predajnej situácie obchodného zástupcu
plánovanie aktivít pomocou predajnej platformy

Efektívne využitie času predajcu
hodnota času a stanovenie priorít
základné pravidlá časového manažmentu

Systém práce v kancelárii
komunikácia s tímom
organizácia vlastnej administratívy

Príprava na rokovanie a následné činnosti
informácie o zákazníkovi
práca s kartou zákazníka

2. časť

Plán predaja - faktory úspešného predaja
rozhodujúce aspekty ovplyvňujúce predajné výsledky
V-A-K plán obchodného zástupcu

Individuálny plán predaja
Plánovanie výsledkov a  aktivít

Systém práce s dôležitými zákazníkmi – využitie ich potenciálu
Aplikovanie pravidiel na dôležitých zákazníkov
Aplikácia systému na vybraného zákazníka
Plán osobného rozvoja

 

Najbližšie termíny

Profesionálny systém práce - 1. a 2. časť
1. časť
26. 10. 2017 - 27. 10. 2017
2. časť
29. 01. 2018 - 30. 01. 2018

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.