Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Profesionálny predaj
Perfektná obchodná komunikácia – nástroj na dosiahnutie úspechu

Úloha a práca obchodných zástupcov sa v modernom svete elektronickej komunikácie mení. Ich význam pre plnenie trhových cieľov však u väčšiny spoločnosti zostáva alebo dokonca rastie.

Profesionálne vedenie obchodného rokovania, riešenie zložitých situácií, vhodná argumentácia a komunikačný štýl prispôsobený partnerovi – to sú hlavné témy dvojdielneho tréningového programu určeného pre nových resp. mierne pokročilých obchodníkov, ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojej práci. Zároveň zvyšuje sebavedomie a motiváciu účastníkov tak, aby mali priamy vplyv na zlepšenie predajných výsledkov firmy v súlade s individuálnymi a firemnými cieľmi.

Hlavné prínosy:

  • Rozvinúť schopnosti účastníkov štrukturovať a viesť predajný rozhovor s dôrazom na základné predajné techniky.
  • Zvýšiť sebavedomie a motiváciu účastníkov tak, aby tieto schopnosti mali priamy vplyv na zlepšenie predajných výsledkov firmy v súlade s individuálnymi a firemnými cieľmi.
  • Uvedomiť si a využívať rozhodujúce faktory ovplyvňujúce úspešný predajný rozhovor.

Obsah programu

1. časť

Predajný proces a jeho fázy
nákupné situácie
štruktúra predajného rozhovoru

Začatie rozhovoru
začatie predajného rozhovoru
predstavenie vlastnej firmy

Zisťovanie informácií
zistenie názorov a postojov zákazníka
určenie / iniciovanie skutočných potrieb zákazníka

Prezentovanie riešenia
predajné argumenty, prezentácia riešenia

Uzavretie obchodu
nákupné signály a ich zachytenie, uzatváracie techniky

2. časť

Prezentačné schopnosti
základy efektívnej prezentácie

Prezentácia ceny
prezentácia ceny a vedenie cenových jednaní

Prekonávanie námietok
typy námietok
ako prekonávať námietky

Riešenie problémov pri práci so zákazníkom
vlastný postoj k riešeniu problémov
možnosti riešenia problémov

Nákupné správanie sa zákazníkov
nákupné fázy a nákupné motívy
typológia zákazníkov

Najbližšie termíny

Profesionálny predaj - 1. a 2. časť
1. časť
16. 10. 2017 - 18. 10. 2017
2. časť
17. 01. 2018 - 19. 01. 2018

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.