Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Predaj pridanej hodnoty

Veľa produktov a služieb sa stále častejšie porovnáva len podľa ceny - zákazníci sú dobre informovaní, vedia, čo chcú a vedia prečo. Uspieť v takejto situácií nielen cenou vyžaduje odlíšiť sa a predať zákazníkovi túto odlišnosť - a tu je úloha predajcu nezastupiteľná.

Cieľom programu 

"Predaj  pridanej hodnoty“ je pomôcť účastníkom porozumieť  tomu,  čo znamená "hodnota" pre zákazníka, byť schopný lepšie demonštrovať hodnotu našej ponuky a zvýšiť šance byť preferovaným dodávateľom.

Hlavné prínosy:

  • porozumieť vnínaniu hodnoty
  • schopnosť hodnotu lepšie ukázať
  •  získanie "preferencie" u zákazníkov a vytváranie dlhodobých obchodných vzťahov

 

Obsah programu

Vnímanie hodnoty zákazníkom

Rôzne ciele a očakávania zákazníka

Motívy kúpy (racionálne a emocionálne)

Porozumenie potrebám zákazníka

Vytvorenie a predaj riešenia

Dodanie hodnoty

 

Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a hier s využitím moderných tréningových pomôcok a metód, s dôrazom
na praktický tréning a spätnú väzbu.

 

 

Najbližšie termíny

Predaj pridanej hodnoty
27. 11. 2017 - 28. 11. 2017

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.