Strategické plánovanie predaja

2+2 dni

Program je zameraný na zručnosti a nástroje potrebné pri strategickom plánovaní predaja v konkurenčnom prostredí. V rámci programu si spravíte analýzu súčasnej situácie vašej firmy a pripravíte  štruktúru biznis (predajného, marketingového) plánu vašej spoločnosti.

Komu je program určený

Riaditelia spoločností, riaditelia predaja a marketingu a členovia vrcholového manažmentu, ktorí sú zodpovední za strategické plánovanie a riadenie predaja.

Štruktúra programu

1. časť:

 • biznis plán a jeho štruktúra
 • analýza externej situácie (PEST, konkurencia)
 • analýza internej situácie (ponuka, zákazníci, trhová komunikácia)
 • vízia a dlhodobé ciele
 • stanovenie stratégie

Praktické úlohy na spracovanie medzi časťami.

2. časť:

 • analýza a plánovanie výsledkov v rôznych oblastiach
 • meranie a plánovanie aktivít (obchod a marketing)
 • plánovanie zdrojov, kapacít a rozvoja kompetentnosti
 • realizácia plánu v praxi

Hlavné prínosy

 • jasná štruktúra biznis plánu
 • zlepšenie pochopenia obchodných stratégií vo vnútri firmy
 • nástroje na meranie efektivity predajných procesov

Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh a skupinovej práce a prípadových štúdií s aktívnym prístupom účastníkov s dôrazom na spätnú väzbu a praktickú aplikáciu vo vlastnej firme. V priebehu programu si každý účastník v spolupráci s vedúcim programu spracuje základ biznis plánu pre svoju firmu.

Najbližšie termíny

Strategické plánovanie predaja
1. časť
20. 06. 2019 - 21. 06. 2019
2. časť
23. 09. 2019 - 24. 09. 2019

Kontaktujte nás