Riadenie predaja cez partnerov

2 dni

Nie každá firma chce budovať vlastnú predajnú organizáciu a niektoré vlastnú predajnú sieť kombinujú s predajnými štruktúrami etablovaných partnerov. Cieľom programu je uvedomiť si ciele, priority a motívy podnikania partnerov a správne nastaviť pravidlá fungovania s nimi.

Komu je program určený

Manažéri a predajcovia, zodpovední za dosahovanie predajných výsledkov prostredníctvom obchodných partnerov a distribútorov.

Štruktúra programu

  • význam a postavenie partnerov v obchodnej stratégii firmy
  • identifikácia a výber partnerov
  • obchodné aspekty spolupráce – pravidlá a podmienky
  • riadenie partnerov a jeho špecifiká
  • „biznis plán“ partnera
  • podpora partnerov
  • plán pre konkrétneho partnera

Hlavné prínosy

  • získanie efektívnych nástrojov pre riadenie práce s partnermi
  • vytvorenie štruktúry plánu pre konkrétneho partnera

Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a hier s využitím moderných tréningových pomôcok a metód s dôrazom na praktické tréningy a spätnú väzbu.

Najbližšie termíny

Riadenie predaja cez partnerov
20. 05. 2019 - 21. 05. 2019

Riadenie predaja cez partnerov
14. 11. 2019 - 15. 11. 2019

Kontaktujte nás