Predajné techniky 3. milénia

2 dni

Správanie sa zákazníkov v dnešnej dobe sa výrazne zmenilo. Technologické možnosti a prístup k informáciám spôsobujú, že veľká časť “nákupnej cesty” prebehne ešte pred prvým kontaktom s obchodníkom a tomu sa obchodníci musia prispôsobiť.

Komu je program určený

Skúsení obchodníci a manažéri, ktorí majú zvládnuté predajné zručnosti a chcú svoje zručnosti rozšíriť o najnovšie poznatky z oblasti predaja v prostredí internetu a sociálnych sietí.

Štruktúra programu

 • súčasné nákupné správanie sa zákazníkov
 • nákupná cesta zákazníka
 • príprava a on-line aktivity pred predajným stretnutím
 • diagnostika predajnej situácie – MAP
 • prispôsobenie predajného rozhovoru situácií
 • rôzne postupy a taktiky
 • účinné spôsoby argumentácie – 3D argumentácia
 • následné aktivity pre podporu ďalšieho predaja
 • špecifiká „vzdialeného“ predaja

Hlavné prínosy

 • najnovšie postupy a know-how v predaných technikách
 • získanie nástrojov pre efektívny predaj v súčasnom prostredí

Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a hier s využitím moderných tréningových pomôcok a metód s dôrazom na praktické tréningy a spätnú väzbu.

Najbližšie termíny

Predajné techniky 3. milénia
10. 06. 2019 - 11. 06. 2019

Predajné techniky 3. milénia
21. 11. 2019 - 22. 11. 2019

Kontaktujte nás