Telefonická komunikácia

2 dni

Ľudia v telefonickom kontakte často vytvárajú prvý dojem o spoločnosti. Malo by byť samozrejmosťou, že ich odborné znalosti, komunikačné zručnosti, ústretovosť, či schopnosť zvládať konfliktné situácie sú na profesionálnej úrovni. Cieľom programu je rozvinúť individuálne schopnosti účastníkov v oblasti telefonickej komunikácie a poskytnúť im nástroje na efektívne vedenie telefonických hovorov.

Komu je program určený

Operátori kontaktných centier, pracovníci oddelení služieb zákazníkom, recepcií, podpory predaja, asistenti/ky, sekretárky a všetci pracovníci, ktorí využívajú telefón pri svojej práci.

Štruktúra programu

 • využitie telefónu v organizácii, výhody a nevýhody
 • zásady efektívnej telefonickej komunikácie
 • štruktúra telefonického rozhovoru
 • práca s hlasom a prvý dojem
 • pozitívne myslenie a vyjadrovanie
 • kladenie otázok a aktívne počúvanie
 • „Mystery Calling“ – analýza reálnych telefonátov
 • aktívne telefonáty, telemarketing a telesales
 • praktický tréning telefonickej komunikácie

Hlavné prínosy

 • vyššia kvalita komunikačných schopností v oblasti telefonickej komunikácie.
 • zlepšenie individuálnych schopností štruktúrovane viesť telefonický rozhovor
 • uvedomiť si vplyv verbálnej komunikácie na kvalitu a výsledok rozhovoru

Spôsob vedenia programu

Kombinácia krátkej prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií s využitím audiozáznamu a s dôrazom na aktívny prístup účastníkov, praktický nácvik, analýzu a spätnú väzbu. Počas programu si každý účastník vytvorí vlastné scenáre pre konkrétne situácie.

Najbližšie termíny

Telefonická komunikácia
16. 05. 2019 - 17. 05. 2019

Telefonická komunikácia
24. 10. 2019 - 25. 10. 2019

Kontaktujte nás