Profesionálna podpora tímu

2 dni

Komunikačné zručnosti sú kľúčové pre kvalitné poskytovanie služieb interným aj externým zákazníkom. Cieľom programu je vybaviť účastníkov znalosťami potrebnými pre úspešné zvládanie náročných situácií pri komunikácii s kolegami vo firme, ako aj jej klientmi.

Komu je program určený

Poskytovatelia služieb pre externých aj interných zákazníkov, pracovníci servisu, recepcií, kontaktných centier a ostatní pracovníci, ktorí sú v osobnom kontakte so zákazníkmi, asistenti, asistentky a ďalší pracovníci, ktorých úlohou je podporovať tím alebo manažéra.

Štruktúra programu

  • úloha služieb a podpory predaja
  • zásady profesionálneho vystupovania
  • pozitívny prístup a vyjadrovanie
  • základné komunikačné nástroje
  • neverbálna a verbálna komunikácia
  • získavanie a poskytovanie informácií
  • ovplyvňovanie rozhodnutia zákazníka
  • riešenie sťažností, reklamácií a konfliktov
  • spätná väzba a asertivita

Hlavné prínosy

  • zlepšenie zručností potrebných pre úspešnú spoluprácu s vonkajším aj vnútorným zákazníkom
  • zvýšená orientácia na zákazníka a schopnosť práce v tíme
  • vyššia kvalita zvládania náročných situácií

Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií a hier s využitím moderných tréningových pomôcok a metód s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu.

Najbližšie termíny

Profesionálna podpora tímu
24. 05. 2018 - 25. 05. 2018

Kontaktujte nás