Prípadová štúdia v anglickom jazyku.

Prípadová štúdia Leading Aero Engine and Power generation Company