Mercuri International Slovakia, umelá inteligencia v predaji a jej využitie