Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Telefonická komunikácia
Chcete využiť naplno potenciál telefonátov a pritom poskytovať kvalitné služby cez telefón?

Neverbálna komunikácia má vplyv na kvalitu a výsledok telefonického rozhovoru. Cieľom programu je rozvinúť individuálne schopnosti v oblasti telefonickej komunikácie, ako aj vybaviť účastníkov nástrojmi na efektívne vedenie telefonických rozhovorov s internými a externými zákazníkmi.

Komu je program určený

Operátori kontaktných centier, pracovníci oddelení služieb zákazníkom, recepcií, podpory predaja, asistenti/ky, sekretárky, tele predajcovia a všetci pracovníci, ktorí využívajú telefón pri svojej práci.

Hlavné prínosy

  • vyššia kvalita komunikačných schopností v oblasti telefonickej komunikácie
  • zefektívnenie neverbálnej komunikácie s vplyvom na kvalitu a výsledok rozhovoru
  • zlepšenie individuálnych schopností štruktúrovane viesť telefonický rozhovor

Obsah programu

  • využitie telefónu v organizácii
  • efektívna telefonická komunikácia
  • štruktúra a špecifiká vedenia telefonického rozhovoru
  • prekonávanie námietok a riešenie zložitých situácií cez telefón
  • praktický tréning telefonickej komunikácie
  • osobný akčný plán

Na záver programu si každý účastník v spolupráci s vedúcim programu vytvorí osobný akčný plán pre lepšiu aplikáciu poznatkov v praxi.

Spôsob vedenia programu

Kombinácia krátkej prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, rolových hier a prípadových štúdií s využitím audiozáznamu s dôrazom na aktívny prístup účastníkov, praktický tréning s následnou analýzou a spätnou väzbou.

Najbližšie termíny

Telefonická komunikácia
23. 10. 2017 - 24. 10. 2017

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.