Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Profesionálna podpora tímu
Je komunikácia vo vnútri firmy aj navonok na požadovanej úrovni?

Komunikačné zručnosti sú kľúčové pre kvalitné poskytovanie služieb interným aj externým zákazníkom. Cieľom je vybaviť účastníkov znalosťami potrebnými pre úspešné zvládanie náročných situácií pri komunikácii s kolegami vo firme, ako aj jej klientmi.

Komu je program určený

Poskytovatelia služieb pre externých aj interných zákazníkov, pracovníci servisu, pracovníci recepcií, kontaktných centier, „hotline“ a ostatní pracovníci v službách, ktorí sú v kontakte so zákazníkmi, asistenti,  asistentky a ďalší pracovníci, ktorých úlohou je podporovať tím alebo manažéra.

Hlavné prínosy

  • zlepšenie zručností potrebných pre úspešnú spoluprácu s vonkajším aj vnútorným zákazníkom
  • vyššia kvalita zvládania náročných situácií
  • zvýšená orientácia na zákazníka a schopnosť práce v tíme

Obsah programu

  • úloha služieb a podpory tímu vo vzťahu k zákazníkovi
  • zásady profesionálneho vystupovania
  • efektívna komunikácia a komunikačné nástroje
  • spolupráca v tíme
  • riešenie komunikačne zložitejších situácií
  • písomná komunikácia a „mailová netiketa“
  • osobný akčný plán

Na záver programu si každý účastník v spolupráci s vedúcim programu vytvorí osobný akčný plán pre lepšiu aplikáciu poznatkov v praxi.

Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií a hier s využitím moderných tréningových pomôcok a metód s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu.

Najbližšie termíny

Profesionálna podpora tímu
20. 11. 2017 - 21. 11. 2017

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.