Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Prezentačné techniky
Nielen vedieť podať ale „predať“ - jasne, s nadšením a presvedčivo

Vedieť robiť účinné prezentácie firmy, výrobku alebo myšlienky sa stalo nevyhnutnosťou. Schopnosť zaujať celú skupinu a odovzdať všetkým jej členom potrebné informácie v požadovanej forme často odlišuje úspešných manažérov a obchodníkov od tých priemerných.

Cieľ programu

Cieľom programu „Prezentačné techniky“ je rozvinúť prezentačné zručnosti  a pomocou tréningu odstrániť nedostatok sebadôvery, ktorý býva najčastejšou prekážkou úspešnej prezentácie.

Hlavné prínosy:

  • Znalosť štruktúry a spôsobu prípravy prezentácie.
  • Zdokonalenie prezentačných zručností.
  • Istejší osobný prejav pri prezentáciách.
  • DVD s vlastným záznamom pre ďalšie individuálne využitie.

Obsah programu

Predpoklady úspešnej prezentácie
čím sa vyznačuje dobrá prezentácia
kto je dobrý rečník
ovplyvnenie trémy pred a počas prezentácie

Štruktúra efektívnej prezentácie
gradácia prezentácie
príprava prezentácie

Umenie efektívnej komunikácie
formulácia zásad a nácvik otvorenej reči tela
analýza neverbálnej komunikácie
používanie hlasu a výber slov
vyvolanie a udržanie pozornosti poslucháčov

Používanie audiovizuálnych pomôcok
kedy a ako používať audiovizuálne pomôcky
 

 

Najbližšie termíny

Prezentačné techniky
09. 10. 2017 - 11. 10. 2017

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.