Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Pokročilé manažérske zručnosti
Efektívne vedenie pracovníkov a úspešné budovanie tímu

Aj manažéri a riadiaci pracovníci s dlhodobými skúsenosťami z oblasti vedenia a riadenia ľudí cítia často potrebu rozvoja a výmeny poznatkov. Tréningový program je určený pre skúsených riaditeľov a manažérov, ktorí riadia a vedú skupiny pracovníkov a neobchodný personál.

Získajú ďalšie nástroje potrebné pre vedenie rôznych typov pracovníkov a oboznámia sa s technikami vedenia pracovníkov v odlišných situáciách. Zároveň sa oboznámia s nástrojmi pre manažérske stanovovanie priorít, rozhodovanie a delegovanie. Výsledkom je zdokonalenie sa vo všetkých kľúčových oblastiach potrebných pre efektívne riadenie a vedenie tímu.

Hlavné prínosy:

  • Poskytnúť účastníkom ďaľšie nástroje pre efektívne vedenie ľudí
  • Zlepšiť efektivitu účastníkov pri riadení a plánovaní vlastného času
  • Získať nástroje pre vedenie rôznych typov pracovníkov

Obsah programu

Vedenie pracovníkov prispôsobené situácii (MI LEAD)
štýly vedenia ľudí
rozhodujúce faktory, na základe ktorých majú byť ľudia vedení

Priority a rozhodovanie
krátkodobé a dlhodobé priority manažéra
nástroje časového manažmentu

Delegovanie úloh
pravidlá delegovania
oblasti vplyvu

Koncentrácia na výkon
meranie efektivity v riadení ľudí
stratégia prekonávania stresu

Komunikácia pre efektívne využitie času
situačné vedenie v praxi
aktívny tréning

 

Najbližšie termíny

Pokročilé manažérske zručnosti
27. 11. 2017 - 28. 11. 2017

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.