Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Koučing pre manažérov
Efektívna zmena a usmernenie pracovných činností ľudí

Koučing je dnes stabilnou súčasťou práce každého moderného manažéra. Pre jeho maximálnu efektivitu je výhodné spoznať rôzne metódy a techniky koučovania a vyskúšať ("natrénovať") si problémové situácie na rozvojovom programe.

Rozvojový program je vhodný pre vedúcich predaja, oblastných manažérov na rôznych úrovniach, interných trénerov, „mentorov“ a koučov, teda pre všetkých pracovníkov zodpovedných za rozvoj zamestnancov a za výsledky.

Hlavné prínosy:

  • Získať prehľad o metódach, nástrojoch a postupoch efektívneho koučovania
  • Maximalizovať schopnosť, viesť, rozvíjať a koučovať svojich spolupracovníkov ako aj seba samého
  • Praktické použitie koučovania ako rozvojovej metódy
  • Schopnosť spolupráce a dosahovania výsledkov

Obsah programu

Význam a postavenie koučingu
situácie pre úspešné koučovanie

Technika koučovania
technika kladenia otázok
GROW technika koučovania

Koučovací kompas
štýly vedenia – MI LEAD
koučovací kompas v procese učenia

Použitie koučingu v praxi
formy vedenia ľudí formou koučingu

Obtiažne situácie pri koučovaní  
transakčná analýza – koučovanie komplikovaných osobností
vedenie kritického rozhovoru

Najbližšie termíny

Koučing pre manažérov
26. 10. 2017 - 27. 10. 2017

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.