Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Finančné znalosti
Ekonomické pojmy a ukazovatele pre neekonómov

Finančná argumentácia pri predaji, vyjadrenie a dokázanie finančnej výhodnosti ponuky, príprava realistického plánu predaja či analýza ekonomickej situácie zákazníka si vyžaduje finančné a ekonomické vedomosti.

Program je určený vedúcim predaja, oblastným manažérom, key account manažérom, obchodným zástupcom a ďalším pracovníkom bez hlbšej znalosti finančnej a ekonomickej problematiky, ktorí sa potrebujú zoznámiť s finančnými pojmami a súvislosťami.

  • Hlavné prínosy:

  • Rozvinutie základných finančných znalostí
  • Zvýšenie schopnosti efektívne využívať finančnú argumentáciu pri predaji
  • Schopnosť využívať finačné znalosti pri tvorbe plánov, ponúk, kalkulácií cien a pri jednaní so zákazníkmi

Obsah programu

Základné finančné znalosti
motívy podnikania
faktory a zdroje úspechu firmy
základné ekonomické pojmy

Základné účtovné dokumenty
súvaha
výkaz ziskov a strát
výkaz “cash-flow“

Finančné riadenie firmy
príspevková (kontribučná) metóda
základné ekonomické ukazovatele
finančné aspekty riadenia pomocou cieľov
finančné riadenie firmy – počítačová simulácia

Analýza finačnej situácie (zákazníka)
zdroje informácií o finančnom stave
čo je možné vyčítať z výročnej správy
interpretácia účtovnej uzávierky

Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a počítačovej simulácie s využitím moderných tréningových pomôcok a metód a s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu.

Najbližšie termíny

Finančné znalosti
20. 11. 2017 - 22. 11. 2017

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.