Predaj

Nezabudnuteľná predajná prezentácia

Nezabudnuteľná predajná prezentácia

Prezentačné techniky

Prezentačné techniky

Predajné techniky 3. milénia

Predajné techniky 3. milénia

Profesionálny systém práce

Profesionálny systém práce

Profesionálny predaj

Profesionálny predaj

Najbližšie termíny

Profesionálny predaj - 1. a 2. časť
1. časť
12. 02. 2018 - 13. 02. 2018
2. časť
17. 05. 2019 - 18. 05. 2019

Diferencovaný predaj
21. 03. 2018 - 21. 03. 2018

Predaj pridanej hodnoty
19. 04. 2018 - 20. 04. 2018

Asertívny predaj
23. 04. 2018 - 24. 04. 2018

Konzultatívny predaj
17. 05. 2018 - 18. 05. 2018

Kontaktujte nás