Predaj

Tieto rozvojové programy vybavia účastníkov znalosťami, zručnosťami a prístupmi potrebnými pre efektívne fungovanie v predajnej organizácii a pre úspešnú prácu so zákazníkom. Sú užitočné pre pracovníkov, ktorí začínajú svoju kariéru v predaji, ako aj pre skúsenejších predajcov, ktorí doteraz neabsolvovali žiaden systematický rozvoj.

Nezabudnuteľná predajná prezentácia

Nezabudnuteľná predajná prezentácia

Prezentačné techniky

Prezentačné techniky

Predajné techniky 3. milénia

Predajné techniky 3. milénia

Profesionálny systém práce

Profesionálny systém práce

Profesionálny predaj

Profesionálny predaj

Najbližšie termíny

Predaj pridanej hodnoty
19. 04. 2018 - 20. 04. 2018

Asertívny predaj
23. 04. 2018 - 24. 04. 2018

Konzultatívny predaj
17. 05. 2018 - 18. 05. 2018

Riadenie predaja cez partnerov
17. 05. 2018 - 18. 05. 2018

Nezabudnuteľná predajná prezentácia
28. 05. 2018 - 29. 05. 2018

Kontaktujte nás