Predaj

Tieto rozvojové programy vybavia účastníkov znalosťami, zručnosťami a prístupmi potrebnými pre efektívne fungovanie v predajnej organizácii a pre úspešnú prácu so zákazníkom. Sú užitočné pre pracovníkov, ktorí začínajú svoju kariéru v predaji, ako aj pre skúsenejších predajcov, ktorí doteraz neabsolvovali žiaden systematický rozvoj.

Nezabudnuteľná predajná prezentácia

Nezabudnuteľná predajná prezentácia

Prezentačné techniky

Prezentačné techniky

Predajné techniky 3. milénia

Predajné techniky 3. milénia

Profesionálny systém práce

Profesionálny systém práce

Profesionálny predaj

Profesionálny predaj

Najbližšie termíny

Riadenie predaja cez partnerov
14. 11. 2019 - 15. 11. 2019

Diferencovaný predaj
14. 11. 2019 - 14. 11. 2019

Profesionálny predaj
1. časť
14. 10. 2019 - 15. 10. 2019
2. časť
20. 01. 2020 - 21. 01. 2020

Predajné techniky 3. milénia
21. 11. 2019 - 22. 11. 2019

Nezabudnuteľná predajná prezentácia
09. 12. 2019 - 10. 12. 2019

Kontaktujte nás