Predaj

Tieto rozvojové programy vybavia účastníkov znalosťami, zručnosťami a prístupmi potrebnými pre efektívne fungovanie v predajnej organizácii a pre úspešnú prácu so zákazníkom. Sú užitočné pre pracovníkov, ktorí začínajú svoju kariéru v predaji, ako aj pre skúsenejších predajcov, ktorí doteraz neabsolvovali žiaden systematický rozvoj.

Nezabudnuteľná predajná prezentácia

Nezabudnuteľná predajná prezentácia

Prezentačné techniky

Prezentačné techniky

Predajné techniky 3. milénia

Predajné techniky 3. milénia

Profesionálny systém práce

Profesionálny systém práce

Profesionálny predaj

Profesionálny predaj

Najbližšie termíny

Profesionálny predaj - 1. a 2. časť
1. časť
08. 10. 2018 - 09. 10. 2018
2. časť
24. 01. 2019 - 25. 01. 2019

Riadenie predaja cez partnerov
22. 10. 2018 - 23. 10. 2018

Diferencovaný predaj
06. 11. 2018 - 06. 11. 2018

Asertívny predaj
19. 11. 2018 - 20. 11. 2018

Predaj pridanej hodnoty
22. 11. 2018 - 23. 11. 2018

Kontaktujte nás