Predaj

Tieto rozvojové programy vybavia účastníkov znalosťami, zručnosťami a prístupmi potrebnými pre efektívne fungovanie v predajnej organizácii a pre úspešnú prácu so zákazníkom. Sú užitočné pre pracovníkov, ktorí začínajú svoju kariéru v predaji, ako aj pre skúsenejších predajcov, ktorí doteraz neabsolvovali žiaden systematický rozvoj.

Nezabudnuteľná predajná prezentácia

Nezabudnuteľná predajná prezentácia

Prezentačné techniky

Prezentačné techniky

Predajné techniky 3. milénia

Predajné techniky 3. milénia

Profesionálny systém práce

Profesionálny systém práce

Profesionálny predaj

Profesionálny predaj

Najbližšie termíny

Nezabudnuteľná predajná prezentácia
28. 05. 2018 - 29. 05. 2018

Expertný predaj
28. 05. 2018 - 29. 05. 2018

Predajné techniky 3. milénia
07. 06. 2018 - 08. 06. 2018

Profesionálny predaj - 1. a 2. časť
1. časť
07. 06. 2018 - 08. 06. 2018
2. časť
24. 09. 2018 - 25. 09. 2018

Vzťahový predaj
07. 06. 2018 - 08. 06. 2018

Kontaktujte nás