Manažment

Riadiť neobchodnú organizáciu, servisné centrum alebo projektový tím si vyžaduje manažment so špecifickými zručnosťami. Rozvojové programy v tejto časti sú koncipované pre manažérov, ktorí sa usilujú dosiahnuť najvyššiu úroveň v oblasti personálnej, ako aj strategickej a organizačnej.

Finančné znalosti

Finančné znalosti

Project Management

Project Management

Koučing pre manažérov

Koučing pre manažérov

Pokročilé manažérske zručnosti

Pokročilé manažérske zručnosti

Vedenie a riadenie pracovníkov

Vedenie a riadenie pracovníkov

Najbližšie termíny

Kontaktujte nás