Manažment

Riadiť neobchodnú organizáciu, servisné centrum alebo projektový tím si vyžaduje manažment so špecifickými zručnosťami. Rozvojové programy v tejto časti sú koncipované pre manažérov, ktorí sa usilujú dosiahnuť najvyššiu úroveň v oblasti personálnej, ako aj strategickej a organizačnej.

Finančné znalosti

Finančné znalosti

Project Management

Project Management

Koučing pre manažérov

Koučing pre manažérov

Pokročilé manažérske zručnosti

Pokročilé manažérske zručnosti

Vedenie a riadenie pracovníkov

Vedenie a riadenie pracovníkov

Najbližšie termíny

Efektívny marketing
25. 04. 2019 - 26. 04. 2019

Profesionálny systém práce
1. časť
25. 04. 2019 - 26. 04. 2019
2. časť
17. 06. 2019 - 18. 06. 2019

Koučing pre manažérov
29. 04. 2019 - 30. 04. 2019

Asertívny predaj
09. 05. 2019 - 10. 05. 2019

O2O - Od príležitosti k objednávke
13. 05. 2019 - 14. 05. 2019

Kontaktujte nás