Manažment

Riadiť neobchodnú organizáciu, servisné centrum alebo projektový tím si vyžaduje manažment so špecifickými zručnosťami. Rozvojové programy v tejto časti sú koncipované pre manažérov, ktorí sa usilujú dosiahnuť najvyššiu úroveň v oblasti personálnej, ako aj strategickej a organizačnej.

Finančné znalosti

Finančné znalosti

Project Management

Project Management

Koučing pre manažérov

Koučing pre manažérov

Pokročilé manažérske zručnosti

Pokročilé manažérske zručnosti

Vedenie a riadenie pracovníkov

Vedenie a riadenie pracovníkov

Najbližšie termíny

Profesionálny predaj
1. časť
14. 10. 2019 - 15. 10. 2019
2. časť
20. 01. 2020 - 21. 01. 2020

Efektívny marketing
17. 10. 2019 - 18. 10. 2019

Vedenie a riadenie pracovníkov
1. časť
17. 10. 2019 - 18. 10. 2019
2. časť
16. 01. 2020 - 17. 01. 2020
3. časť
16. 04. 2020 - 17. 04. 2020

Koučing pre manažérov
21. 10. 2019 - 22. 10. 2019

Prezentačné techniky
21. 10. 2019 - 22. 10. 2019

Kontaktujte nás