CLAAS UK

Prípadová štúdia v anglickom jazyku.

Prípadová štúdia Claas UK

Najbližšie termíny

Diferencovaný predaj
26. 03. 2019 - 26. 03. 2019

Vyjednávacie techniky
1. časť
11. 04. 2019 - 12. 04. 2019
2. časť
13. 06. 2019 - 14. 06. 2019

Key Account Management
1. časť
15. 04. 2019 - 16. 04. 2019
2. časť
16. 09. 2019 - 17. 09. 2019

Efektívny marketing
25. 04. 2019 - 26. 04. 2019

Profesionálny systém práce
1. časť
25. 04. 2019 - 26. 04. 2019
2. časť
17. 06. 2019 - 18. 06. 2019

Kontaktujte nás