Audio podcasty

Audio podcasty

Silová dynamika v riadení vzťahov so zákazníkmi

Silová dynamika v riadení vzťahov so zákazníkmi

Efektívne umiestnenie vzťahových manažérov

Efektívne umiestnenie vzťahových manažérov

Metriky v riadení vzťahov so zákazníkmi

Metriky v riadení vzťahov so zákazníkmi

Dopad relevancie na angažovanosť

Dopad relevancie na angažovanosť

Krížový predaj

Krížový predaj

Najbližšie termíny

Efektívny marketing
25. 04. 2019 - 26. 04. 2019

Profesionálny systém práce
1. časť
25. 04. 2019 - 26. 04. 2019
2. časť
17. 06. 2019 - 18. 06. 2019

Koučing pre manažérov
29. 04. 2019 - 30. 04. 2019

Asertívny predaj
09. 05. 2019 - 10. 05. 2019

O2O - Od príležitosti k objednávke
13. 05. 2019 - 14. 05. 2019

Kontaktujte nás