Audio podcasty

Audio podcasty

Silová dynamika v riadení vzťahov so zákazníkmi

Silová dynamika v riadení vzťahov so zákazníkmi

Efektívne umiestnenie vzťahových manažérov

Efektívne umiestnenie vzťahových manažérov

Metriky v riadení vzťahov so zákazníkmi

Metriky v riadení vzťahov so zákazníkmi

Dopad relevancie na angažovanosť

Dopad relevancie na angažovanosť

Krížový predaj

Krížový predaj

Najbližšie termíny

Profesionálny predaj
1. časť
14. 10. 2019 - 15. 10. 2019
2. časť
20. 01. 2020 - 21. 01. 2020

Efektívny marketing
17. 10. 2019 - 18. 10. 2019

Vedenie a riadenie pracovníkov
1. časť
17. 10. 2019 - 18. 10. 2019
2. časť
16. 01. 2020 - 17. 01. 2020
3. časť
16. 04. 2020 - 17. 04. 2020

Koučing pre manažérov
21. 10. 2019 - 22. 10. 2019

Prezentačné techniky
21. 10. 2019 - 22. 10. 2019

Kontaktujte nás