Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Strategické plánovanie predaja
Príprava „biznis“ plánu - základný nástroj riadenia predajnej organizácie

Program rozvíja vašu schopnosť strategicky plánovať a riadiť predaj v konkurenčnom prostredí. Budete schopní analyzovať súčasnú situáciu a vypracovať si vlastnú osnovu trhového, obchodného, predajného, marketingového „biznis“ plánu vašej spoločnosti.

Program je určený riaditeľom spoločností, riaditeľom predaja a marketingu, obchodným námestníkom a členom vrcholového vedenia, ktorí sú zodpovední za riadenie a strategické plánovanie predaja.

Hlavné prínosy:

  • Prehľad o nástrojoch strategického plánovania a riadenia predaja
  • Schopnosť samostatne vytvárať a aktualizovať trhový plán
  • Spracovaná osnova trhového plánu

Obsah programu

1. časť

Význam trhového plánovania
štruktúra biznis plánu

Popis externej a internej situácie
SWOT analýza, konkurenčná analýza, chýbajúce informácie a kde ich získať

Globálne ciele a firemná stratégia
stanovenie celkových cieľov, určenie obchodných stratégií

Úlohy na spracovanie medzi časťami

2. časť

Plánovanie výsledkov
výsledkové ciele, produktový a zákaznícky mix

Plánovanie aktivít
postupy pre dosiahnutie plánovaných výsledkov

Rozvoj zdrojov a kompetentností
plán rozvoja kapacít a zdrojov

Realizácia trhového plánu
detaily postupu realizácie

Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií s aktívnym prístupom účastníkov s dôrazom na spätnú väzbu a praktickú aplikáciu vo vlastnej firme. V priebehu programu si každý účastník v spolupráci s vedúcim programu spracuje základ trhového a predajného plánu pre svoju firmu.

Najbližšie termíny

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.