Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Key Account Management
Systém pre dlhodobé zvýšenie predaja kľúčovým zákazníkom

Stále viac firiem je závislých od menšieho počtu strategických zákazníkov. Systematickým a zároveň kreatívnym spôsobom práce môžeme významne zvýšiť efektivitu a úspešnosť riadenia vzťahov s kľúčovými zákazníkmi.

Key account manažéri sa na programe naučia používať praktický, vysoko účinný model pre prácu s kľúčovými zákazníkmi. Zdokonalia sa nielen v schopnosti analyzovať a porozumieť situácii zákazníka, ale predovšetkým v schopnosti formulovať stratégiu pre kľúčového zákazníka, spracovať zákaznícky plán, optimalizovať riešenie, viesť zákaznícky tím, koordinovať aktivity pre klienta a pod.

Hlavné prínosy:

  • Znalosť modelu pre riadenie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi.
  • Získanie sady nástrojov pre efektívne riadenie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi v elektronickej forme.
  • Schopnosť analyzovať a porozumieť kľúčovým zákazníkom, vytvoriť špecifickú zákaznícku stratégiu a využiť príležitosti pri práci s klientom.
  • Vytvorenie plánu pre zvoleného kľúčového zákazníka a získanie schopností potrebných k jeho úspešnej realizácii.

Obsah programu

1. časť

Key Account Management
dôvody a trendy
výber kľúčových zákazníkov
väzba na trhový plán

MIKAM – systém práce s kľúčovými zákazníkmi
dlhodobý plán pre kľúčového zákazníka
krátkodobý plán (akčný plán)
plán – príprava každej návštevy

Určenie a výber kľúčového zákazníka
Analýza a porozumenie

Určenie vízie, cieľov a stratégie pre zákazníka
meranie ochranných múrov
koncept predajnej platformy aplikovaný na jedného zákazníka

2. časť

Plán pre vybraného kľúčového zákazníka
spracovanie osobného akčného plánu
praktická aplikácia – vypracovanie plánu pre zvoleného kľúčového zákazníka

Projektová práca a realizácia akčného plánu
Navrhnutie a realizácia riešenia pre zákazníka

Vytvorenie a vedenie zákazníckeho tímu
Riadenie tímu a motivácia

Riadenie vzťahov so zákazníkom
Meranie a zlepšovanie úrovne vzťahov

Akvizícia nových kľúčových zákazníkov

Implementácia a akčný plán

 
 

 

 

Najbližšie termíny

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.