Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Efektívny marketing
Marketingové princípy úspešného fungovania na trhu

Úspešný marketing znamená mať správny produkt na správnom mieste v pravý čas a istotu, že zákazník je o produkte informovaný.

Cieľ programu

Cieľom programu „Efektívny marketing“ je zlepšiť efektivitu práce marketingového manažmentu. Je určený marketingovým  pracovníkom zodpoveným za prípravu marketingového plánu, jeho komunikovanie a realizáciu.

Hlavné prínosy:

 • Zlepšenie efektivity práce produktových manažérov
 • Vybaviť ich nástrojmi pre praktickú aplikáciu marketingových teórií v obchodnej praxi
 • Zlepšenie efektivity pri marketingovom plánovaní

Obsah programu

Základy marketingového plánovania

 • analýza situácie
 • príprava marketingového plánu

Zákaznícke správanie sa a nákupný proces

 • zber informácií
 • potreby spotrebiteľa a „prostredníka“
 • informácie pri marketingovom plánovaní

Osobná komunikácia a „predaj vo vnútri tímu“

 • vnútorný komunikačný plán
 • príprava argumentačných bánk
 • príprava a tréning členov predajného tímu

Plánovanie výsledkov a určovanie stratégií

 • ciele a ich stanovovanie
 • rôzne typy stratégií pre dosiahnutie cieľov
 • stratégia koncentrovaného úsilia
 • segmentácia a poziciovanie
 • komunikačné kanály
 • faktory ovplyvňujúce úspešnosť stratégie

Riešenie „krízových“ situácií

 • možné krízové situácie
 • ako sa pripraviť na „nepredvídateľné“

Spôsob vedenia programu

Interaktívny tréningový program pozostáva z prednášky, diskusie, analýzy individuálnych a skupinových úloh a prípadových štúdií s aktívnym prístupom účastníka s dôrazom na spätnú väzbu. Na záver programu si každý účastník v spolupráci s vedúcim programu vytvorí vlastný akčný plán.

 

 

Najbližšie termíny

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.