Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Vzťahový predaj
Rozvoj vzťahov a rozšírenie predajných možností u zákazníkov

Aj lojálny zákazníci, ktorí od nás pravidelne nakupujú majú svoje očakávania a vyžadujú špecifický prístup.

Šikovný a empatický predajca si s nimi buduje dlhodobé vzťahy, vhodne posilňuje ich dôveru a využíva ich pozitívny postoj na ďalší predaj.

Cieľ programu

Cieľom programu „Vzťahový predaj“ je poskytnúť účastníkom nástroje pre identifikáciu predajných situácií vhodných pre vzťahový predaj.

Hlavné prínosy:

  • Osvojenie si postupov, ako splniť zákazníkové požiadavky
  • a  vytvoriť priestor pre ďaľší predaj
  • Schopnosť používať vzťahový predaj vo vhodných situáciach
  • Stratégie a taktiky pre lojálnych zákazníkov

Obsah programu

Predajné prístupy v rôznych predajných situáciách

Hodnotenie a budovanie vzťahov

Rozhodovací proces zákazníkov

Komunikácia s lojálnym zákazníkom

Zvýšenie predaja (proces V.I.P.)

Plán rozvoja vzťahov so zákazníkom

Použitie vzťahového predaja v praxi

Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií a hier s využitím moderných tréningových pomôcok a metód, s dôrazom
na praktický tréning a spätnú väzbu.

Najbližšie termíny

Vzťahový predaj
04. 12. 2017 - 05. 12. 2017

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.