Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Od príležitosti k objednávke
Rozvojový program s interaktívnou stolovou hrou

Otvorené trhové prostredie a silný konkurenčný tlak spôsobujú, že sa zákazníci čoraz viac rozhodujú len na základe ceny. Často je to aj „zásluhou“ obchodníkov, ktorí ponúknu zákazníkovi rovnaké riešenie ako konkurencia bez akejkoľvek výnimočnosti a pokusu odlíšiť sa. Rozhodovací proces sa tiež predlžuje a do rozhodovania vstupuje čoraz viac osôb.

Obchodníci niekedy nevedia zhodnotiť reálnosť príležitostí a robia ponuky aj tam, kde nie je šanca vyhrať. Svoj čas a energiu by mohli pritom presmerovať na iné, zaujímavejšie príležitosti. Často tiež nemajú dobre zmapovanú situáciu u zákazníka a komunikujú len s jednou – dvomi osobami.

Cieľ programu

Cieľom programu „Od príležitosti k objednávke“ je zvýšiť úspešnosť obchodných tímov v získavaní veľkých príležitostí. Program je vedený formou prípadovej štúdie - interaktívnej stolovej hry a práce na vlastnej konkrétnej obchodnej príležitosti.

Hlavné prínosy:

  • zvýšiť úspešnosť pomeru príležitosť vs. objednávka
  • vedieť rozlíšiť medzi dobrou a slabou príležitosťou
  • navrhnúť štruktúru a postupy s vyššou šancou na úspech
  • sprofesionálniť tvorbu a prezentáciu ponúk
  • zvýšenie predajných výsledkov

Obsah programu

Ohodnotenie príležitosti:
Je príležitosť reálna? Je pre nás atraktívna? Máme šancu ju získať? Máme ísť alebo neísť za príležitosťou?

Posúdenie predajnej pozície:
V akej pozícii sme oproti konkurencii? Akú stratégiu zaujať? Ako ju prispôsobiť situácii, keď bojujete
s konkurenciou, akú, keď sú šance vyrovnané a akú, keď objednávku „takmer máte“.

Určenie kontaktnej stratégie:
Koho poznáte vo firme? Kto má vplyv na rozhodnutie? Ktorí z nich sú vaši spojenci a ktorí nebezpeční oponenti?
Ako posúdiť ich vplyv a silu? A akú taktiku zvoliť, aby ste boli úspešní?

Prezentovanie riešenia:
Aké riešenie ponúknuť, aby sme boli výnimoční a zapamätateľní? Ako sa odlíšiť a ako riešenie prezentovať?
A ako nakoniec vyhrať?

Najbližšie termíny

Od príležitosti k objednávke
13. 11. 2017 - 14. 11. 2017

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.