Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Expertný predaj

Dôkladná analýza situácie a potrieb zákazníka a tvorba optimálneho riešenia v spolupráci so zákazníkom, sú základom úspechu u zákazníkov, ktorí sú neistí a nevedia ako vyriešiť problém, s ktorým sú konfrontovaní.

Cieľ programu

Cieľom programu „Expertný predaj“ je poskytnúť nástroje na identifikáciu predajných situácií pre expertný predaj a postupy, ako analyzovať situáciu a rozhodovací proces u zákazníka a vytvoriť optimálne riešenia.

Hlavné prínosy:

  • Schopnosť používať expertný predaj vo vhodných situáciach
  • Získanie sady základných zručností pre analýzu situácie a aplikácie expertného predaja

Obsah programu

Predajné prístupy v rôznych predajných situáciách

Analýza situácie a potrieb zákazníka (DAPA, FNZA)

Tvorba optimálneho riešenia v spolupráci so zákazníkom

Prezentácia riešenia a prispôsobenie rozhodovaciemu procesu

Použitie expertného predaja v praxi

Spôsob vedenia programu

Tréningový program je realizovaný ako kombinácia krátkej prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií s využitím moderných tréningových metód, s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu. Na záver programu si každý účastník, v spolupráci s vedúcim programu, vytvorí vlastný osobný akčný plán pre lepšiu aplikáciu poznatkov v praxi.

Najbližšie termíny

Expertný predaj
04. 12. 2017 - 05. 12. 2017

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.