Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Asertívny predaj
Určenie predajnej taktiky a postupu v situácii, keď „zákazník nemá o nič záujem“

Na predaj produktov alebo služieb zákazníkovi, „ktorý nič nechce“ a na vyvolanie jeho záujmu je často potrebné využiť osobnú charizmu, nadšenie a prezentovať ponuku sebavedomo a jednoznačne. Dôkladná príprava a schopnosť podrobnej argumentácie samozrejme zvyšujú šancu presvedčiť zákazníka a získať obchod.

Cieľ programu

Cieľom programu „Asertívny predaj“ je dať účastníkom komunikačné a systémové nástroje pre vedenie
predajnej návštevy v situáci, keď zákazník „nemá potrebu“ od nás niečo nakupovať.

Hlavné prínosy

  • Schopnosť používať asertívny predaj vo vhodných situáciach
  • Osvojiť si postupy, ako zvýšiť účinnosť presviedčania a prelomiť bariéry u zákazníka
  • Taktika a scénar asertívneho rozhovoru pre konkrétnu situáciu

Obsah programu

Vhodnosť použitia rôznych prístupov v predaji
Proces asertívneho predaja (APPEAL/6P)
Kontaktná a produktová stratégia
Riadenie predajného rozhovoru pri asertívnom predaji
Použitie asertívneho predaja v praxi

Spôsob vedenia programu

Kombinácia krátkej prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií s využitím moderných tréningových metód, s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu. Na záver programu si každý účastník v spolupráci s vedúcim programu vytvorí osobný akčný plán pre lepšiu aplikáciu poznatkov v praxi.

Najbližšie termíny

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.