Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Vedenie a riadenie pracovníkov
Ľudia sú najdrahší a najviac problémový zdroj vo firme

Vedenie a riadenie ľudí patrí k základným manažérskym zručnostiam. Prieskumy potvrdzujú zostrujúcu sa konkurenciu pri získavaní špičkových zamestnancov a rastúce problémy, ako si týchto ľudí udržať. Cieľom rozvojového programu je zdokonaliť váš systém vedenia a riadenia pracovníkov a pomôcť vám vytvoriť základy profesionálneho manažérskeho systému práce.

Program je určený manažérom, ktorí sa chcú naučiť používať moderné metódy vedenia, riadenia a motivácie ľudí. Dostávajú praktické nástroje a metódy pre efektívne vedenie a riadenie tímu, motiváciu pracovníkov, plánovanie ich rozvoja a rastu.

Hlavné prínosy

  • Zdokonaliť systém riadenia spoločnosti alebo tímu
  • Vytvoriť základ profesionálneho manažérskeho systému práce
  • Dať účastníkom praktické nástroje a metódy pre efektívne vedenie pracovníkov
  • Rozvinúť individuálne schopnosti manažérov potrebné pre efektívne riadenie

Obsah programu

1. časť

Úloha manažéra
krátkodobé a dlhodobé priority manažéra

Systém riadenia pomocou cieľov
ciele v oblasti výsledkov, aktivít a rozvoja kompetentnosti

Štýly vedenia pracovníkov
Mercuri International Leadership Concept

Individuálne hodnotiace rozhovory s pracovníkmi
vedenie rozhovoru s úspešným, priemerným a menej úspešným pracovníkom

Motivácia pracovníkov
motivačné teórie
finančná stránka motivácie

2. časť

Efektívna komunikácia pri vedení pracovníkov
aplikácia transakčnej analýzy pri vedení ľudí

Koučovanie a dávanie spätnej väzby
koučovanie ako nástroj individuálneho rozvoja pracovníkov

Tímová práca
rôzne úlohy pracovníkov v tíme

Porady a meetingy
systém, príprava a vedenie porád

Riadenie zmeny
analýza vlastného postoja k zmenám
MIRC – Mercuri International Renewal Concept
konkrétna realizácia zmeny

 

Najbližšie termíny

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.