Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Projektové riadenie
Dodržanie zdrojov, realizácia v plánovanom čase a kvalite ­ to je úspešný projekt

Uvádzanie nových produktov, organizačné zmeny, zmeny stratégie a ďalšie zmeny si vyžadujú projektový prístup. Rozvojový program vás vybaví nástrojmi a zručnostami pre efektívne plánovanie a realizáciu projektov. Výrazne vám umožní zvýšiť úspešnosť realizácie projektov.

Cieľ programu

Cieľom programu „Projektové riadenie“ je rozvinúť schopnosti účastníkov efektívne plánovať a realizovať projekty. Predstaviť kľúčové nástroje v oblasti projekt manažmentu.

Hlavné prínosy:

  • Znalosť kľúčových nástrojov potrebných pre úspešné riadenie projektu.
  • Schopnosť pripraviť realistický plán projektu.
  • Súprava nástrojov pre riadenie projektov
  • v elektronickej podobe.
  • Vytvorená osnova plánu pre aktuálny projekt.
  • Zvýšenie úspešnosti pri príprave a realizácií projektov.

Obsah programu

Project Managment – celkový rámec
projekt a jeho riadenie
organizačná štruktúra  projektu
líniová vs.projektová organizácia

MIPROMS – Mercuri International Project Manegement System

Vstupný plán, zadanie projektu
zadanie a ciele programu

Podrobný plán projektu
nástroje pre plánovanie projektu
komunikácia  - súčasť plánu projektu

Projektová dokumentácia
systém  riadenia dokumentov

Vedenie projektového tímu
motívácia projektového tímu
delegovanie úloh, štyly vedenia
riadenie zmien
budovanie projektovej kultúry

Najbližšie termíny

Projektové riadenie
13. 11. 2017 - 15. 11. 2017

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.