Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Efektívne predajné postupy

Dosiahnutie lepších výsledkov

Konzultanti Mercuri International používajú širokú škálu metód a rôznych prístupov zahŕňajúce poradenstvo, analýzy a audity, zmenové projekty zamerané na optimalizácie predajných procesov a systémou riadenia predaja. Pre cielený rozvoj pracovníkov využívajú rôzné rozvojové metódy vrátane e-learningu, business simulácií, tréningov na mieru, otvorených programov, individuálneho koučovania apod.

Optimalizačné projekty obvykle zahŕňajú 5 krokov:

Zistenie skutočného problému a možnosti jeho riešenia
Tvorbu nového riešenia
Prenos nového riešenia na príslušních pracovníkov
Podporu pri implementacií do každodennej praxe
Dalšia podpora k dosahovaniu očakávaných výsledkov

Zvolenú metódu a rozsah jednotlivých krokov určujú konzultanti Mercuri International spoločne s klúčovými pracovníkmi zákazníka v závislosti na konkrétnu potrebu, typu a velikosť projektu.

Najbližšie termíny

Projektové riadenie
03. 05. 2017 - 05. 05. 2017

Od príležitosti k objednávke
04. 05. 2017 - 05. 05. 2017

Predaj pridanej hodnoty
11. 05. 2017 - 12. 05. 2017

Pokročilé manažérske zručnosti
15. 05. 2017 - 16. 05. 2017

Finančné znalosti
17. 05. 2017 - 19. 05. 2017

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.