Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Efektívne predajné postupy

Dosiahnutie lepších výsledkov

Konzultanti Mercuri International používajú širokú škálu metód a rôznych prístupov zahŕňajúce poradenstvo, analýzy a audity, zmenové projekty zamerané na optimalizácie predajných procesov a systémou riadenia predaja. Pre cielený rozvoj pracovníkov využívajú rôzné rozvojové metódy vrátane e-learningu, business simulácií, tréningov na mieru, otvorených programov, individuálneho koučovania apod.

Optimalizačné projekty obvykle zahŕňajú 5 krokov:

Zistenie skutočného problému a možnosti jeho riešenia
Tvorbu nového riešenia
Prenos nového riešenia na príslušních pracovníkov
Podporu pri implementacií do každodennej praxe
Dalšia podpora k dosahovaniu očakávaných výsledkov

Zvolenú metódu a rozsah jednotlivých krokov určujú konzultanti Mercuri International spoločne s klúčovými pracovníkmi zákazníka v závislosti na konkrétnu potrebu, typu a velikosť projektu.

Najbližšie termíny

Profesionálny nákupca
19. 10. 2017 - 20. 10. 2017

Telefonická komunikácia
23. 10. 2017 - 24. 10. 2017

Vyjednávacie techniky - 1. a 2. časť
1. časť
23. 10. 2017 - 25. 10. 2017
2. časť
24. 01. 2018 - 26. 01. 2018

Koučing pre manažérov
26. 10. 2017 - 27. 10. 2017

Profesionálny systém práce - 1. a 2. časť
1. časť
26. 10. 2017 - 27. 10. 2017
2. časť
29. 01. 2018 - 30. 01. 2018

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.